Bhaya Classic & Halong bay news

Bhaya Group ra mắt hành trình mới khác biệt

Bhaya Group ra mắt hành trình mới cho cả ba thương hiệu du thuyền là Du thuyền Âu Cơ, Du thuyền Bhaya Classic và Du thuyền Bhaya Legend.

Bhaya Group đề cử giải thưởng TTG Travel 2017

Bhaya Group tự hào được đề cử trong hạng mục “Công ty Du Thuyền tốt nhất” tại TTG Travel Awards 2017

Bhaya Cruise nhận TripAdvisor chứng chỉ dịch vụ xuất sắc 2016

Bhaya Cruise vinh dự nhận chứng chỉ dich vụ xuất sắc bởi TripAdvisor năm thứ 6 liên tiếp